Behandelplan

Kinderen met een neuroblastoom worden behandeld volgens een protocol dat is gemaakt door nationale en internationale deskundigen. De behandeling hangt af van de leeftijd van je kind, het soort tumor, de plaats, eventuele uitzaaiingen en eventuele aanwezigheid van het NMYC-gen. Zijn er geen uitzaaiingen en is het NMYC-gen niet gevonden, dan kan er soms afgewacht worden of worden besloten de tumor meteen te verwijderen. Maar meestal wordt eerst chemotherapie gegeven en volgt daarna een operatie. Is de tumor uitgezaaid of zijn er afwijkingen aan het NMYC-gen, dan is er sprake van een hoog-risico neuroblastoom. Hiervoor is een intensieve behandeling nodig. Deze bestaat uit chemotherapie, eventueel gecombineerd met MIBG-behandeling, operatie en hoge dosis chemotherapie met stamcelteruggave. Hierna volgt bestraling van het gebied van de tumor. Daarna volgt meestal een nabehandeling met immunotherapie.
Dit is 1 van de protocollen om een neuroblastoom te behandelen.

1. Chemotherapie  2. Stamcellen oogsten  3. Operatie  4. High Dose Chemotherapy  5. Stamcelteruggave  6. Bestraling  7.Immunotherapie 


Tussentijds wordt er o.a. met scans en echo's gecontroleerd of dit protocol aanslaat. Het komt vaak voor dat dit protocol niet (genoeg) aanslaat waardoor er gekeken moet worden naar een ander protocol.